Przybytku sławny pobożności, módl się za nami.

Wieki Post z papieżem Franciszkiem - 2015

Opublikowano: 2015-04-24 08:42:50
Partnerzy: