Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.Partnerzy:

Narodowa Pielgrzymka do Rzymu

Opublikowano: 2016-10-26 23:58:33

19 - 25 paździenika 2016 | chór i orkiestra Jordan

Partnerzy: