Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.

Szkoła Animatora Młodzieży 2016/2017

Opublikowano: 2016-10-04 15:25:44

Istnieje potrzeba wdrożenia formacji dla świeckich, przygotowującej do prowadzenia małych grup młodzieżowych. Formacja ta ma wyposażać osoby, które będą posługiwać w swoich parafiach i wspólnotach, ale także w miejscach, gdzie zostaną posłane. Posługa będzie polegała na wsparciu duszpasterzy, prowadzeniu małych grup młodzieżowych, podstawowym doradztwie duchowym i motywowaniu młodzieży.

W celu realizacji tego zadania w 2015r. została powołana Szkoła Animatora Młodzieży (SAM) z inicjatywy Szkoły Nowej Ewangelizacji, Szkoły Życia Chrześcijańskiego (OASIS) oraz Wspólnoty Natanael.

Idea i realizacja SAM została zaakceptowana przez Księdza Biskupa Damiana Bryla.

Pierwsza edycja SAM miała miejsce w roku szkolnym 2015-2016.

Kilkadziesiąt osób doświadczyło Bożej mocy i ugruntowało swoją formację, co potwierdziły liczne świadectwa spisane w ankietach, jak również zapał wzbudzony w sercach przez Ducha Świętego.

Doświadczenie to pokazało, że należy kontynuować SAM w kolejnych latach.

Założenia Szkoły Animatora Młodzieży:

 • konferencje i warsztaty praktyczne prowadzone przez doświadczone osoby z różnych środowisk chrześcijańskich i wspólnot,  
 • ewangelizacja, formacja, modlitwa, nauczanie, dzielenie - teoria i praktyka; Biblia, duchowość, wielbienie, warsztaty.
 • osoby w trakcie szkolenia doświadczają mocy Ducha, budują własną relację z Bogiem, a po ukończeniu cyklu spotkań potrafią ewangelizować i pracować z młodzieżą, realizować program formacji proponowany przez duszpasterza, posiadają wiedzę przydatną do ugruntowania, umacniania i motywowania młodych; mogą zostać posłane do parafii, w której brakuje osób do prowadzenia grup; są zaczynem i „ekipą” dla duszpasterza lokalnej grupy młodzieżowej;
 • „młodzi do młodych” → dążymy do tego, by docelowo to młodzież (zewangelizowana i uformowana) mówiła do młodzieży
 • wiek uczestników Szkoły Animatora min 17 lat, uczestnicy to osoby posiadające osobistą relację z Jezusem, ze wspólnot i parafii, a także młodzież, która wzrosła i „okrzepła”w grupach młodzieżowych,
 • Szkoła Animatora Młodzieży kończy się wydaniem zaświadczeń podpisanych przez ks bp Damiana Bryla (istnieje możliwość uczestniczenia na zasadzie wolnego słuchacza na odrębnych warunkach i bez końcowego zaświadczenia).

Prowadzącymi konferencje będą m.in.: ks bp Damian Bryl , ks Adam Prozorowski, o. Radosław Rafał MSF, ks Adam Pawłowski, ks Szymon Stułkowski, o. Piotr Kurkiewicz OFM CAP, ks Waldemar Szlachetka, ks Jacek Zjawin, Agnieszka i Michał Jaryszowie, Andrzej Stępka.

Przykładowe tematy konferencji:

 • Budowanie osobistej relacji z Bogiem poprzez modlitwę i poznawanie Słowa Bożego,
 • Kościół w Słowie Bożym na podst. Dziejów Apostolskich i Listów,
 • Droga rozwoju duchowego wg. tradycji ignacjańskiej,
 • Świadectwo ewangelizacyjne + Rozesłanie uczniów,
 • Rozpoznawanie woli Bożej. Rozeznawanie duchów.,
 • Kościół jako wspólnota. Misja Kościoła.,
 • Istota uwielbienia,
 • Nowe ruchy i wspólnoty w Kościele,
 • Duch Święty i jego działanie dziś,
 • Dary i charyzmaty Ducha Świętego,
 • Królewska misja: autorytet i posługa Dziecka Bożego. Misja poszerzania Królestwa Niebieskiego,
 • Warsztaty modlitwy proroczej,
 • Służba i ewangelizacja,
 • Powołanie do miłości.,
 • Mężczyzna i kobieta: różnice i podobieństwa,
 • Wartość czystości,
 • Zagrożenia: okultyzm, magia, New Age, relatywizm, sekty,
 • Rola świeckich w Kościele,
 • Upomnienie braterskie oraz przebaczenie we wspólnocie.,
 • Praktyczne kwestie związane z prowadzeniem grupy młodzieżowej: (opieka nad osobami nowymi, szukanie zagubionych owiec, grzechy języka, konflikt i kryzys we wspólnocie, przyczyny rozłamu i źródło jedności).,
 • Budowanie młodzieżowego środowiska chrześcijańskiego
 • Gry dydaktyczne jako narzędzie animacji,
 • Warsztaty komunikacji (prowadzenie Wspólnota Natanael).

 

Uczestnicy formacji - kryteria wejściowe:

- min 17 lat,

- osoba delegowana przez proboszcza lub duszpasterza wspólnoty,

- osoba prowadząca życie sakramentalne,

- zaangażowanie w życie parafialne/wspólnotowe.

Wskazówki i informacje dla delegujących:

 1. Kierowane osoby powinny posiadać osobistą relację z Jezusem (formacja rozpocznie się kerygmatycznym kursem Nowe Życie obowiązkowym dla osób, które dotychczas nie przechodziły tego kursu lub kursu Talitha kum) – termin kursu: 25-27.11.2016; kurs dochodzony w parafii przy ul. Fortecznej w Poznaniu.
 2. W celu dalszej ciągłej formacji osoby kończące Szkołę Animatora powinny należeć do wspólnoty (lub wspólnoty animatorów).       
  Dla osób, które aktualnie nie posiadają takiej możliwości Szkoła Nowej Ewangelizacji oferuje przyjęcie w swoje szeregi i uczestnictwo w spotkaniach i małych grupach.

 

Spotkania formacyjne będą raz na miesiąc w soboty od godz. 8.30 do 17.00 (nie dotyczy Kursu Nowe Życie, który zajmie cały weekend).

Terminarz SAM:

 • weekend 25-27.11.2016 – kurs Nowe Życie w kościele pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Poznaniu, ul. Forteczna 53,
 • soboty: 10.12, 14.01, 18.02, 11.03, 08.04, 13.05, 27.05, 10.06. –  zjazdy w Gimnazjum Katolickim Św. Stanisława Kostki przy ul. Głogowskiej 92 w Poznaniu w godzinach 8.30-17.00 (lokalizacja dzięki uprzejmości ks Dyrektora Piotra Kusia, któremu bardzo dziękujemy J)

 

Koszt 260 zł (w cenie uczestnictwo w Kursie Nowe Życie wraz z wyżywieniem oraz obiady w trakcie sobotnich zjazdów).

Zgłoszenia należy kierować do koordynatora SAM Andrzeja Stępki na adres mailowy: andrzej.stepka@wp.pl   Ilość miejsc ograniczona !!!

W zgłoszeniu należy podać Imię i Nazwisko, datę urodzenia, nr telefonu i adres mailowy. Uczestnikiem SAM mogą zostać wyłącznie osoby, które najpóźniej na pierwsze zajęcia dostarczą opinię delegującą na SAM wystawioną przez proboszcza lub duszpasterza/lidera wspólnoty.

Obowiązkowym wyposażeniem uczestnika jest Pismo Święte (Stary i Nowy Testament) oraz notatnik.

Partnerzy: