Przybytku sławny pobożności, módl się za nami.

Jordan w Taize - sierpień 2014

Opublikowano: 2015-02-28 16:46:50
Partnerzy: