Przybytku sławny pobożności, módl się za nami.

Dni w diecezji JORDAN

Opublikowano: 2015-10-12 11:26:21
Partnerzy: