Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.

Dni w diecezji JORDAN

Opublikowano: 2015-10-12 11:26:21
Partnerzy: