Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył?

Dni w diecezji JORDAN

Opublikowano: 2015-10-12 11:26:21
Partnerzy: