Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył?
Partnerzy: