Formularz zgłoszeniowy dla parafii na XV Maraton Biblijny

Księgi: II Kronik, Ezdrasza, I List Jana, II List Jana, III List Jana, List Judy
Termin: 2019-05-06 (poniedziałek)Czas: 5h 45minŁącznie fragmentów: 72
Księgi: Powtórzonego Prawa,List do Filipian,List do Kolosan,I List do Tesaloniczan, II List do Tesaloniczan, I List doTymoteusza, II List doTymoteusza
Termin: 2019-05-09 (czwartek)Czas: 5h 15minŁącznie fragmentów: 63
Księgi: II Królów, I Kronik
Termin: 2019-05-12 (niedziela)Czas: 6h 30minŁącznie fragmentów: 78
Księgi: Kapłańska, I List do Koryntian, II List do Koryntian, Apokalipsa Jana
Termin: 2019-05-25 (sobota)Czas: 7h 40 minŁącznie fragmentów: 92
Dane Parafii
Parafia
Adres
Dane osoby kontaktowej
Imię
Nazwisko
Telefon
E-mail
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Maratonu Bibilijnego w parafii (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Administratorem danych jest Archidiecezja Poznańska. Podstawą przetwarzania będzie realizacja prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z osobami kierującymi korespondencję przy użyciu poczty elektronicznej. Pełna informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, w tym informacja o Państwa prawach, znajduje się w Polityce prywatności.