Czy Pan jest Twoją radością, czy jeszcze potrzebujesz nawrócenia?Partnerzy: