Najnowsze wpisy:

Partnerzy:

„Wy jesteście przyszłością świata, wy jesteście nadzieją Kościoła. Wy jesteście moją nadzieją!”

Opublikowano: 2016-07-21 16:41:00

Idea Światowych Dni Młodzieży zaczęła kształtować się w kwietniu 1984 roku podczas Jubileuszu Młodych kończącym Nadzwyczajny Rok Odkupienia. Papież Jan Paweł II przekazał obecnym Krzyż Roku Jubileuszowego prosząc, aby młodzi ludzie ponieśli go na cały świat jako świadectwo wiary i znak miłości Boga do człowieka. Kolejnym krokiem stało się zwołanie chrześcijan do Rzymu  z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży ustanowionym przez Organizacje Narodów Zjednoczonych. Ojciec Święty poruszony entuzjazmem i wiarą młodych katolików w Orędziu Wielkanocnym wyznał, że chciałby „aby to wspaniałe przeżycie mogło powtórzyć się w przyszłych latach i dać początek Światowemu Dniowi Młodzieży w Niedzielę Palmową”. Poza tym, w odstępach dwu lub trój rocznych miały odbywać się obchody na jednym z kontynentów zudziałem papieża. Od pierwszego spotkania w Buenos Aires do ostatniego w lipcu 2013 roku w Rio de Janeiro odbyło się trzynaście zjazdów.

Na Światowe Dni Młodzieży składają się oprócz wydarzeń centralnych we wskazanym przez papieża mieście także Dni w Diecezji. Odbywają się one w kraju będącym gospodarzem tego świata wiary i poprzedzają spotkanie z Ojcem Świętym. Pielgrzymi z całego świata przez trzy dni mieszkają i biorą udział w eucharystii, modlitwach, czuwaniach oraz wydarzeniach kulturalnych w miasteczkach dzięki czemu mogą nie tylko dzielić się wiarą, zaprzyjaźnić się zchrześcijanami z innych państw ale także poznawać wzajemnie swoją tradycje i kulturę. Kolejne dwa dni spędzają w większym mieście stanowiącym centrum diecezji. Jest to kolejna okazja do wymiany doświadczeń jak również poznania większych aglomeracji. Po zakończeniu obchodów w każdym zakątku kraju wszyscy zbierają się w jednym mieście by przez tydzień brać udział w konferencjach, modlitwie, festiwalach młodych czy warsztatach przygotowanych przez organizatorów. Podczas ostatnich trzech dni młodzi gromadzą się przy papieżu aby wsłuchać się w jego nauczanie. Ważnymi wydarzeniami jest wspólna droga krzyżowa, nocne czuwanie oraz Msza Rozesłania kończąca Światowe Dni Młodzieży. Przed błogosławieństwem Ojciec Święty wskazuje miejsce i czas następnego zjazdu młodych.

Jan Paweł II pisał w liście do jednego z kardynałów: „Zasadniczym celem Dni jest skupienie wiary i życia każdego młodego człowieka wokół osoby Jezusa, tak aby On stał się trwałym punktem odniesienia oraz prawdziwym światłem dla każdej inicjatywy i dla wszelkich działań wychowawczych wśród nowych pokoleń. Taki jest „refren” każdego Światowego Dnia. Wszystkie zaś razem Dni Młodzieży obchodzone w minionym dziesięcioleciu jawią się jako nieustanne, naglące wezwanie do budowania życia i wiary na skale, którą jest Chrystus”. Głównym celem tego czasu jest zatem otwarcie się na Boga we wspólnej modlitwie, sakramentach, konferencjach i świadectwach innych ludzi. Pogłębieniu wiary może pomóc także radość i spotkanie rówieśników ze wszystkich stron świata, którzy odważnie wyznają Jezusa. Dzięki skali i obecności setek tysięcy ludzi jest to ogromny środek ewangelizacji, głoszenia Dobrej Nowiny. Papież podkreślał energie młodzieży, która jest potrzebna w Kościele ale także stawianiu przez nią ważnych pytań i poszukiwania drogi życia. Czas Światowych Dni Młodzieży to dobry moment na odnalezienie odpowiedzi. Warto zwrócić także uwagę na inne cele jakimi jest budowanie dialogu między różnymi kulturami, wzajemne poznanie, zawieranie przyjaźni i wymiana doświadczeń z ludźmi żyjącymi w różnych zakątkach świata. Obchodom przyświeca idea budowania relacji i społeczeństwa pokoju aby cały świat, którego młodzi są przyszłością był bardziej Chrystusowy.

Partnerzy: