Najnowsze wpisy:

Partnerzy:

Logo

Opublikowano: 2016-05-23 11:45:30

Z rozszczepienia przez pryzmat koloru białego powstaje siedem innych barw. Czyli w centrum logo znajduje się biały krzyż – symbol Jezusa Chrystusa, na którym opiera się wspólnota, a od Chrystusa biorą początek kolejne kolory. Liczba 7 nawiązuje tutaj do żydowskiej tradycji i oznacza pełnię. Jedno światło, które się rozszczepia, symbolizuje jedyną Miłość – Boga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Każdy kolor w Jordanie jest za coś odpowiedzialny. „Violetto” zajmuje się komunikacją i przepływem informacji, „giallo” czuwa nad przygotowaniem materiałów duchowych, „azzurro” jest odpowiedzialne za ład, piękno, czyli na przykład za przygotowanie Eucharystii, „rosso” zajmuje się sprawami organizacyjnymi, „ariancio” zachęca i przyprowadza nowe osoby do duszpasterstwa, „indygo” to kolor mądrości, który podrzuca propozycje dobrych książek, filmów, a „verde” organizuje czas wolny, czyli wszelkie plany wakacyjne, imprezy taneczne i sportowe itd. Spraw związanych z duszpasterstwem jest tak wiele, że kolory pomagają nam się odnaleźć – każda osoba wie, czym powinna się zajmować w swoim kolorze. Ale w tym wszystkim nie zapominamy o jedności. Wszystkie kolory przenikają się – i wtedy dopiero tworzy się wspólnota miłości.

 

logo w formacie png

Partnerzy: