Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.

Inauguracja roku akademickiego

Opublikowano: 2014-10-12 16:34:40

Zapraszamy na inaugurację roku formacyjnego w Duszpasterstwach Akademickich, która odbędzie się 12 października 2014r. w parafii pw. św. Rocha w Poznaniu organizowaną jak co roku z inicatywy poznańskich duszpasterzy akademickich.

Partnerzy: