Materiały formacyjne

Opublikowano: 2020-03-03 15:46:54

We współpracy Duszpasterstwa Młodziezy Archidiecezji Poznańskiej i Krajowego Biura Organizacyjnego Światowe Dni Młodzieży zostały przygotowane materiały formacyjne do pracy duszpasterskiej z młodzieżą o nazwie: “Masz wiadomość”. Materiały są do pobrania ze strony: https://mlodziplus.pl/program/program-formacyjny-masz-wiadomosc/. Zachęcam do korzystania z tych materiałów w grupach młodzieżowych, na katechezach lub w formacji grup “nieformalnych”. Materiały są przedłużeniem nauczania Papieża Franciszka skierowanego do Młodych i korespondują z przygotowaniami do Paradiso2020 oraz do Światowych Dni Młodzieży.

Na stronie Paradiso została zamieszczona prezentacja o tegorocznych Archidiecezjalnych Dniach Młodzieży Paradiso2020 do wykorzystania na spotkaniach z Młodymi.

Partnerzy: