Wielki Czwartek

Opublikowano: 2015-04-02 14:49:20

«Ażeby wierni zjednoczyli się w jedno ciało, w którym "wszystkie członki nie mają tej samej czynności" (Rz 12,4), ustanowił tenże Pan niektórych z nich sługami, aby posiadali w społeczności wiernych świętą władzę kapłańską składania Ofiary i odpuszczania grzechów i aby w imieniu Chrystusa sprawowali publicznie, dla ludzi, urząd kapłański.» /DK 2/


Drodzy Kapłani! Dziś stajemy w obliczu wielkiej Tajemnicy powołania i wybrania. Dziękujemy Wam, że wybraliście drogę kapłańskiego powołania, aby stać się szafarzami łaski Bożej i pośrednikami między Bogiem a ludźmi. Jesteście dowodem tego, że Kościół żyje, że Chrystus żyje, że trzeba głosić Ewangelię i sprawować sakramenty, ponieważ świat naprawdę tego potrzebuje. Życzymy, aby towarzyszyła Wam bliskość Tego, który was powołał i któremu oddajecie swoje życie. Zapewniamy Was o naszej modlitwie i dziękujemy za trud i pracę duszpasterską.